U najslavnije doba vinagorske povijesti, kada je nadaleko poznatim Svetištem Majke Božje Vinagorske upravljao vlč. Ivan Vukina, djelovalo je Društvo sv. Elizabete, osnovano na Elizabetinje, u studenome 1932. godine, kao vjersko, prosvjetno i dobrotvorno društvo. Osim pomaganja potrebitima, zadaća članica Društva bila je briga za sretnu smrt župljana, a kako je puni naziv bio Društvo sv. Elizabete pod zaštitom Srca Isusova i sv. Barbare, upravo je zahvaljujući inicijativi i zalaganju članica, na Vinagori sagrađena kapela sv. Barbare.

“Kakve žene i matere, takav i narod“, napisano je u listu “Hrvatska Straža“ u studenome 1932. godine, u članku koji govori o osnivanju ženskog crkvenog društva na Vinagori, a ne vrijedi li ta uzrečica i dan danas?

Upravo zato, želja nam je nakon gotovo 75 godina od zadnje skupštine Društva, obnoviti na Vinagori ovo Društvo, koje je ime dobilo po sv. Elizabeti Ugarskoj, uzornoj kršćanki, supruzi i majci, koja je kao mlada udovica cijeli svoj život posvetila Bogu, kao i brizi za bolesne i siromašne.

Ako želite oplemeniti svoj vjernički život, zalagati se za kršćanske vrijednosti, osobito karitativnim radom, i tako dati snažan doprinos našem obnovljenom crkvenom društvu, dobro ste došli.

S radošću Vas pozivam na sastanak koji će se održati u nedjelju, 17. studenoga 2019. godine, na spomendan sv. Elizabete Ugarske, u samostanu na Vinagori, s početkom u 12.30 sati, te Vas potičem da sa sobom povedete i druge djevojke i žene koje bi željele slijediti primjer sv. Elizabete i dati svoj doprinos župnoj zajednici, u skladu s vlastitim mogućnostima.