“ODVAŽI SE!” i ti – kreni na put u Mariju Bistricu

Svi zainteresirani neka se jave porukom na facebooku župe ili osobno nakon mise.
Prijavite se najkasnije do nedjelje, 3. rujna 2017.
Trošak hodočašća (bez puta u MB) je 40,00 kn.