Župa Pohoda Blažene Djevice Marije – Vinagora i „Glasnik Majke Božje Vinagorske“ raspisuju

NATJEČAJ

ZA ČETVRTI DJEČJI RECITAL „NIKOLI NA DAR“

koji će se tradicionalno održati u sklopu „Adventa na Vinagori“, u subotu, 8. prosinca 2018. Molimo Vas da potaknete svoju djecu/učenike u pisanju pjesama i motivirate ih za sudjelovanje, koje će im zasigurno donijeti mnogo zadovoljstva i lijepu uspomenu, kako nam potvrđuje iskustvo s proteklih triju održanih Recitala.

PRAVILA I UPUTE:

  1. Na natječaju mogu sudjelovati djeca od prvog do osmog razreda osnovne škole
  2. Svaki autor može poslati neograničen broj pjesama
  3. Pjesme mogu biti napisane na kajkavskom narječju ili standardnom jeziku
  4. Tematika pjesama mora biti vezana uz svetog Nikolu, poklone, darivanje i sl.
  5. Svaka pjesma mora imati naslov, a prilikom slanja, potrebno je navesti i sljedeće informacije:

IME I PREZIME AUTORA

RAZRED I NAZIV ŠKOLE

MENTOR/MENTORICA (ako ima)

IME I PREZIME BAREM JEDNOG RODITELJA

BROJ TELEFONA/MOBITELA BAREM JEDNOG RODITELJA

6. Pjesme možete poslati na adresu: Župni ured Vinagora, Vinagora 4, 49219, Vinagora, ili na e-mail adresu: glasnik.mbv@gmail.com

7. Pjesme je potrebno poslati najkasnije do 30. studenoga 2018.

8. Pjesme će biti podijeljene u dvije kategorije, 1. – 4. i 5. – 8. razred, te će one najbolje iz svake kategorije biti pročitane na Dječjem recitalu „Nikoli na dar“, u crkvi Majke Božje Vinagorske, u subotu, 8. prosinca 2018.

9. Nekoliko najboljih pjesama bit će objavljeno i u božićnom broju „Glasnika Majke Božje Vinagorske“

10. Za sve sudionike osigurane su zahvalnice za sudjelovanje

 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte broj 099/839 90 32 – Jelena Jazbec, glavna urednica „Glasnika Majke Božje Vinagorske“.