Po preporuci mjerodavnih vlast, civilnih i crkvenih, u crkvi može biti najviše 10 ljudi odjednom – poštujmo to.

Gluha je nedjelja, Crkva zastire raspela da bi u obredu Muke Gospodnje, na veliki petak, bila otkrivena i dana na čašćenje vjernom puku.
Nemoj danas ostati gluh na Božje poticaje, pohodi svoju crkvu i pokloni se Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Crkva na VInagori otvorena je od 11 do 19 sati.
U 18 sati blagoslovom s Presvetim, naše župe i cijeloga svijeta, završava izlaganje Presvetog.

Svete mise su kroz tjeda u 8 sati, nedjeljom i svetkovinom u 11.30 sati.