Call us : +385 49 343 012
Mail us : zupa.vinagora@zg-nadbiskupija.hr
07lip./20

Proslava Dana državnosti

Nakon 19 godina, u Hrvatskoj se ponovno 30. svibnja slavio Dan državnosti, u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine. Članovi Kuburaškog društva „Vinagorska kubura“ pripremili su cjelodnevni program proslave na Vinagori, koji je započeo već u ranu zoru, pa su tako točno u šest sati ujutro s vinagorskog brega odjeknuli gromoglasni pucnjevi kubura. Proslavljena je i sveta misa za domovinu u crkvi Majke Božje Vinagorske, koja je završila obilaskom oko oltara, uz pjevanje marijanskih pjesama. Nakon okrjepe u Vatrogasnom domu, druženje kuburaša potrajalo je tijekom čitavog poslijepodneva.

02svi./20

Pismo kardinala Josipa Bozanića o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika u novim okolnostima pandemije Covid-19

Draga subraćo svećenici i redovnici te sestre redovnice, braćo i sestre u Kristu!

Nakon što smo proslavili Uskrsnuće Gospodinovo i živjeli posebno ozračje te svetkovine u okvirima ograničenih mjera izazvanih pandemijom bolesti Covid-19; nakon što smo osjetili težinu ograničenosti slavlja bez punoga sakramentalnog zajedništva, a naročito euharistijskoga slavlja; i nakon što su u Republici Hrvatskoj ublažene mjere te su od subote 2. svibnja 2020. godine dopuštena slavljenja svetih misa i drugih sakramenata uz sudjelovanje vjernika, ovime donosimo upute za daljnje oblikovanje crkvenog života, poštujući odredbe mjerodavnih državnih tijela kojima je cilj zaštita zdravlja i održivost zdravstvenog sustava.

U poteškoćama što ih živimo očitovalo se puno dobra i vjerujemo da će plodovi ispunjeni tim dobrom biti vidljivi u daljnjemu životu Crkve i naroda. Postalo je jasnije od čega i kako Crkva živi, povezujući duhovno i tjelesno, stavljajući težište na osobni susret, na važnost upućenosti čovjeka na čovjeka, na građenje zajedništva koje ima svoju nevidljivu i vidljivu sastavnicu. Kada je to ugroženo, osjeća se čežnja za blizinom i shvaća duboka istina da je posebice za obred i liturgijsko slavlje važna ljudska tjelesnost.

Premda uvažavajući dragocjenost raznih tehnoloških mogućnosti, Crkva vođena načelom Utjelovljenja promiče i čuva važnost tjelesne prisutnosti i ne dopušta „virtualizaciju“. U tome se vidi razlog zbog kojega je ovo vrijeme zahtjevno i pokazuje da kršćanstvo nije religija osamljenosti i udaljenosti te da nije svediva samo na navještaj, razmatranje i mentalno prianjanje uz vjerske sadržaje. Ona je povezana cjelina u kojoj se ljubav prema Bogu i bližnjima hrani slušanjem Božje riječi i blagovanjem Hrane života.

Iako u kušnjama, kakva je ova koju proživljavamo, pojedini vidici – poput molitve i razmatranja u obitelji – jačaju. Ali bez liturgijskih slavlja kršćanska zajednica slabi. Potrebna joj je milost koja je podupire u zdravlju i bolesti, u životu i smrti. Ovo vrijeme pokazuje i razne odlike Crkve i njenu sakramentalnu narav kao Božjega naroda. Crkva nije ustanovljena po zemaljskim načelima, nego je dar Božje milosti u Isusu Kristu. Štoviše, Crkva jest Njegovo tijelo, u kojemu živi združenost ministerijalnoga  svećeništva službenika i zajedničko svećeništvo vjernika.

U izvanrednim okolnostima koje živimo euharistijska slavlja nikada nisu prestala, nego su slavljena u otajstvu svećeništva kako ga potvrđuju obećanja koja prezbiteri daju tijekom ređenja, odgovarajući na pitanja: »Hoćete li pobožno i vjerno slaviti Kristova otajstva prema predaji Crkve, osobito u euharistijskoj žrtvi i sakramentu pomirenja, na hvalu Božju i posvećenje kršćanskog naroda? Hoćete li zajedno s nama zazivati božansko milosrđe za povjereni vam narod ustrajno vršeći zapovijed molitve?« Svećenicima je, naime, povjereno da Bogu prinose euharistijsku žrtvu ne samo »in persona Christi« nego i za narod.

I proteklih su tjedana vjernici bili sjedinjeni u liturgijskim slavljima slušanjem Božje riječi, molitvom i duhovnom pričešću, što im je bilo omogućeno i medijskim prenošenjem. Navještaj nije prestao, ljubav nije izostala, davanje hvale Bogu nije zamrlo. Pa ipak, sve to nije ostalo bez duboke boli pastirâ i vjernikâ, jer nam je bilo uskraćeno ono bitno, euharistijsko slavlje u zajedništvu prožetom vjerom u Krista Gospodina. Znamo da nam je u životu uvijek potrebno strpljenje u kojem trebamo i dalje ustrajati ne prestajući moliti dar Božje mudrosti.

Draga braćo i sestre, dok se u društvu traže načini na koje je moguće obnavljati, pronalaziti nove putove održavanja vitalnih djelatnosti društvene zajednice, kao Crkva pokušavamo naći prostore povratka vjernika našim sakramentalnim slavljima, vitalnim izvorima kršćanskoga života i spasenja.

Imajući pred sobom podatke i upute koje dolaze od medicinskih stručnjaka da virus kojim se širi bolest ima snažnu zaraznost (virulentnost), treba se strogo, strpljivo i uporno držati naputaka kojima je cilj uzajamna briga ljudi koji se susreću. Dakle, nije mudro misliti da će u crkvama odmah biti sve kao prije pandemije. No, Duh Božji vodi Crkvu i pomoći će nam i sljedeće razdoblje živjeti tako da budemo vođeni prema dobru. Ondje gdje su tama i umiranje pokušali zatvoriti Život, Uskrsli Gospodin darovao je i nadu i vjeru i ljubav. Božja snaga omogućuje ljudima ići onkraj prijetnje i zla; Duh Sveti daruje prostore svjetla, otvara obzore i obnavlja svijet. Zato puni pouzdanja zazivamo: »Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje.«

Pozivam sve da poštuju mjerodavne Preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (u prilogu ovoga pisma dostavljam vam dokument Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo pod naslovom Preporuke za sprečavanje zaraze COVID-19 u crkvenim prostorima vezano za vjerska okupljanja), kao i dolje navedene posebnosti:

1. Od župnika i voditelja zajednica zahtijevaju se određene obredne prilagodbe u oblikovanju slavlja, naročito rasporeda u prostoru, te osiguravanje primjerene higijenske razine. U organizaciji slavlja bit će potrebna zauzetost i pomoć vjernika, što će dodatno jačati vrijednost Crkve kao otajstvene obiteljske zajednice. Uz to, potrebno je više strpljenja, dogovora i osjetljivosti za bližnje.

2. Potrebno je utvrditi koliko ljudi određeni liturgijski prostor može primiti, poštujući propisanu međusobnu udaljenost.

3. Ako je moguće, neka se ozvuči prostor izvan crkve, radi lakšega sudjelovanja vjernika koji, zbog ograničenoga broja, ne mogu biti u crkvi, nego žele sudjelovati na slavlju izvan nje, poštujući propisanu udaljenost.

4. Neka se u crkvama označe sva predviđena mjesta za vjernike koja trebaju biti propisano udaljena. Za članove zajedničkog kućanstva nije potrebno da jedni od drugih budu odvojeni dva metra.

5. Ondje gdje postoji mogućnost i potreba, moguće je svete mise  slaviti na otvorenom, uz držanje mjera fizičkog razmaka.

6. Neka se vrata crkve drže otvorena da ih vjernici ne moraju dodirivati pri ulasku/izlasku iz crkve.

7. Neka se u crkvama vodi pojačana briga o higijeni, prozračivanju i čišćenju. Svećenici neka paze na poštivanje potrebnih higijenskih odredaba glede liturgijskoga posuđa i drugih predmeta s kojima su u doticaju.

8. Neka posude za blagoslovljenu vodu na ulazima u crkve i dalje ostanu prazne.

9. Neka se za vrijeme svete mise ne skuplja milostinja, a vjernici mogu ostaviti svoj prilog u prigodno postavljenoj košarici na određenom mjestu u crkvi.

10. Neka se u obredu pružanja mira i nadalje ne koristi gesta pružanja ruke.

11. Članovi pjevačkog zbora neka održavaju propisani razmak.

12. U organiziranju pričešćivanja, neka se pazi:
a) da pričest po mogućnosti dijeli samo svećenik predvoditelj, odnosno samo jedan djelitelj, noseći odgovarajuću zaštitnu masku;
b) da svećenik prije samoga pričešćivanja dezinficira ruke;
c) da se pričest dijeli isključivo spuštajući hostiju na dlan ruke vjernika, ne dodirujući njihove ruke;

13. Budući da je broj prisutnih vjernika u ovim okolnostima bitno ograničen, neka se razvidi mogućnost većega broja misa, a svim se svećenicima, ondje gdje postoji takva pastoralna potreba, daje mogućnost da do daljnjega nedjeljom mogu slaviti tri (trinirati), a svagdanom dvije mise (binirati).

14. U dogovoru sa župnim vijećnicima ili drugim suradnicima, moguće je napraviti unaprijed određeni raspored, kada bi tko došao na euharistijsko slavlje, kako bi se izbjegao nepotreban metež.

15. Neka se za ispovijed koristi prostor (pokrajnja kapela, sakristija, dvorana), gdje je moguće ostvariti potreban fizički razmak. Važno je da drugi vjernici mogu vidjeti i svećenika i vjernika, a da budu dovoljno udaljeni da ne mogu čuti njihovu komunikaciju. Neka ispovjednik i pokornik nose zaštitne maske.

16. O slavljima ostalih sakramenata i drugih obreda uslijedit će posebne upute.

17. Ove odredbe stupaju na snagu u subotu 2. svibnja 2020. godine, a vrijede do opoziva ili drugačije odredbe.

Dragi vjernici, naše nastojanje da u svim okolnostima i na razne načine budemo s Božjim narodom, ovdje dolazi do novoga daha; do novog zahtjeva poniznosti i odvažnosti, odgovornosti i ljubavi. Važno je uočiti da ti novi pomaci u svojoj biti nisu vezani samo uz obred, nego su novi rast vjerničkoga naroda u crkvenosti.

A Duh Sveti, »sjaj blaženoga svjetla i sjaj u srcu svoga puka«, uvijek daruje novu snagu, ako svoj život obnavljamo pouzdanjem u Gospodina po primjeru vjere i vjernosti Blažene Djevice Marije, njezina zaručnika Josipa, našega svetoga zaštitnika čiji spomendan danas slavimo, i blaženoga Alojzija Stepinca, zagovornika kojemu se ne prestajemo utjecati.

Svima vam Gospodin podario svjetlo, snagu i mir!

Pozdravlja vas i blagoslivlja vaš nadbiskup,

                                                                 Josip kardinal Bozanić, v.r.
U Zagrebu, na spomendan sv. Josipa, 1. svibnja 2020. godine.
30tra./20

Pismo Svetoga Oca Franje svim vjernicima za svibanj 2020. godine

Draga braćo i sestre,

Bliži se mjesec svibanj, u kojem Božji narod osobito snažno izražava svoju ljubav i pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji. Tradicionalno se u tome mjesecu krunica moli kod kuće, u obitelji. Ograničenja nametnuta zbog pandemije “prisiljavaju” nas više cijeniti taj obiteljski vidik krunice, pa i u pogledu duhovnosti.

Nudim vam, usto, dvije molitve Majci Božjoj koje možete izmoliti na kraju krunice, a koje ću i ja osobno, u duhovnome jedinstvu sa svima vama, moliti u mjesecu svibnju. Prilažem ih ovomu pismu kako bi bile dostupne svima.

Draga braćo i sestre, zajedničko razmatranje Kristova lica srcem Marije, naše Majke još više će nas ujediniti u duhovnu obitelj te nam pomoći prevladati ovu kušnju. Ja ću moliti za vas, posebno za one koji najviše trpe, a vi, molim vas, molite za mene. Zahvaljujem vam i srdačno vas blagoslivljam.

U Rimu, pri Svetomu Ivanu Lateranskom, 25. travnja 2020.
blagdan svetog Marka, evanđelista

FRANJO

Prva molitva

O Marijo,
ti na našem putovanju
trajno blistaš kao znak spasenja i nade.
Povjeravamo se tebi, Zdravlju bolesnih,
koja si podno križa bila pridružena Isusovoj boli,
ostavši stamena u svojoj vjeri.

Ti, Najvjernija zagovornice naša,
znaš što nam je potrebno;
sigurni smo da ćeš,
kao nekoć u Kani Galilejskoj,
providjeti da se nakon ovoga časa kušnje
vrate radost i slavlje.

Pomozi nam, Majko Božje ljubavi,
suobličiti se Očevoj volji
i činiti ono što nam kaže Isus,
koji je na sebe uzeo naša trpljenja
i preuzeo teret naših boli
da nas po križu dovede
k radosti Uskrsnuća. Amen.

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice.
Ne odbij nam molbe u potrebama našim,
nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi,
Djevice slavna i blagoslovljena.

Druga molitva

“Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice.”
U ovim mučnim okolnostima, bremenitim trpljenjima i tjeskobama,
koje zahvaćaju svijet,
utječemo se tebi, Majko Božja i Majko naša,
i pod tvojom zaštitom tražimo utočište.

Djevice Marijo,
svrni svoje milostive oči na nas u ovoj posvudašnjoj zarazi;
ohrabri ustrašene i ožalošćene,
koji oplakuju svoje voljene koji su umrli
i koji su pokopani na način koji ranjava dušu.
Budi na pomoć svima koje obuzima tjeskoba zbog bolesnih
kojima, da bi se spriječilo širenje bolesti, ne mogu biti blizu.
Vrati pouzdanje onima koji su u strahu za neizvjesnu budućnost,
za posao i za posljedice u gospodarstvu.

Majko Božja i Majko naša, moli za nas Boga, Oca milosrđa,
da se završi ova teška kušnja
i da nam ponovno svanu nada i mir.
Kao nekoć u Kani, zauzmi se kod svojega božanskoga Sina
i zamoli ga da utješi obitelji bolesnih i umrlih
i njihova srca òtvori daru pouzdanja.

Zaštiti liječnike, medicinske sestre i sve osoblje u zdravstvu,
dragovoljce koji su u ovim vremenima velike i žurne potrebe
u neposrednoj opasnosti
i izlažu svoj život pogibelji kako bi spasili živote drugih.
Prati njihove neustrašive napore
i podari im snagu, dobrostivost i zdravlje.

Budi uz one koji danonoćno dvore bolesne,
kao i uz svećenike koji s pastoralnom brižnošću i evanđeoskom zauzetošću
nastoje svima pomoći i svima biti blizu.

Blažena Djevice, daruj svjetlo uma ljudima u znanosti
da uzmognu pronaći prikladna rješenja za svladavanje ove zaraze.

Pomozi odgovornima u državnoj vlasti
da djeluju mudro, brižno i velikodušno,
kako bi pritjecali u pomoć onima koji su lišeni osnovnih potreba za život,
te, zagledani u buduće i vođeni duhom solidarnosti,
mogli pronalaziti prave putove društvene i gospodarske obnove.

Marijo Presveta, zahvati savjesti odgovornih
da golema sredstva koja se ulažu u razvoj i usavršavanje oružja
budu preusmjerena na razvoj znanstvenih istraživanja
koja bi u budućnosti zapriječila slične nepogode.

Preljubljena Majko,
daj da u svijetu poraste osjećaj pripadnosti zajedničkoj velikoj obitelji
i svijest o onome što nas ujedinjuje,
da bismo, vođeni duhom bratstva i solidarnosti,
u tolikim oblicima siromaštva i u bijedama života
mogli priteći u pomoć svim potrebitima.
Okrijepi nas da budemo čvrsti u vjeri,
ustrajni u služenju i postojani u molitvi.

Marijo, Utjeho žalosnih,
prigrli svu svoju nevoljnu djecu i izmoli nam kod Gospodina
da ispruži svoju svemoćnu ruku
i oslòbodi nas ove užasne pandemije,
kako bi život iznova zadobio vedrinu redovitoga tijeka.

Pouzdajemo se u tebe,
koja blistaš na našemu putu kao znak spasenja i nade,
o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. Amen.

30tra./20

Svibanjske pobožnosti

U petak, 1. svibnja, počinju svibanjske pobožnosti. U mjesecu svibnju, baš kao i u listopadu, vjernički puk svakodnevno se okuplja na pučkoj marijanskoj pobožnosti, najčešće u molitvi svete krunice, uz pjevanje marijanskih pjesama.

Nalazimo se u izazovnom vremenu, kada se posebno utječemo zagovoru Blažene Djevice Marije, stoga vas potičem da u svojim obiteljima svakodnevno izmolite barem jednu deseticu krunice.

Sveta krunica molit će se u crkvi Majke Božje Vinagorske svake večeri u 19 sati.

Otajstva svete krunice:

RADOSNA OTAJSTVA – ponedjeljkom i subotom

ŽALOSNA OTAJSTVA – utorkom i petkom

SLAVNA OTAJSTVA – srijedom i nedjeljom

OTAJSTVA SVJETLA – četvrtkom

11tra./20

VELIKA SUBOTA

Dan je tišine i molitve. Crkva se zadržava kod Gospodinova groba, te u molitvi razmišlja o njegovoj muci i smrti. Vjernici posjećuju posebno uređen Božji grob.

Božji grob je uređen u kuli sv. Florijana, a križ za poklon postavljen u kuli sv. Roka. Tijekom dana možete doći u cinktor naše crkve pridržavajući se svih uputa koje su na snazi.

Izdvojite danas toliko vremena da se poklonite križu i pohodite Božji grob.

“Što je ovo danas? Velika tišina na zemlji, velika šutnja i samoća, velika smirenost, jer Kralj spava. Zemlja se prestrašila i zašutjela, jer je Bog u tijelu usnuo i probudio pomrle od početka svijeta. Bog je umro u tijelu i oživio podzemlje.” (PG 43, 439. 451. 462-463)

09tra./20

ZAPOČINJEMO SVETO VAZMENO TRODNEVLJE

Dragi vjernici! IAKO SE MISE SLAVE BEZ NARODA, s obzirom na trenutno stanje, te odredbe i preporuke, crkvenih i civilnih vlasti, imajući u vidu očuvanje zdravlja i još više brigu za vječni život, u našoj župi ovako ćemo proslaviti najveće tajne naše vjere:

VELIKI ČETVRTAK – Misa Večere Gospodnje bit će u 19 sati

U svojim domovima u to vrijeme, ili kad čujete zvona, zaustavite se na trenutak i pročitajte u krugu obitelji liturgijska čitanja: Izl 12, 1-8.11-14; Ps 116, 12-13.15.16b-18; 1Kor 11, 23-26; Iv 13, 1-15, te u tišini uputite Bogu svoje molitve.

VELIKI PETAK – Služba Muke Gospodnje bit će u 19 sati

Danas ne zvone zvona, nema svete mise, oltari su ogoljeni i bez križeva, u sveopćoj molitvi molimo za cijeli svijet. Pročitajte u krugu obitelji izvještaj muke iz Iv 18, 1 – 19, 42, te u tišini uputite Bogu svoje molitve.

VELIKA SUBOTA – Vazmeno bdjenje bit će u 20 sati

Crkva se zadržava kod Gospodinova groba te u molitvi i postu razmišlja o njegovoj muci, smrti i silasku u podzemlje, i nema mise do Vazmenog bdjenja.

Grob je postavljen u kuli sv. Florijana u cinktoru crkve.

U večernjim satima pročitajte u krugu obitelji liturgijska čitanja:Rim 6, 3-11; Ps 118, 1-2.16ab-17.22-23; Mt 28, 1-10,te u tišini uputite Bogu svoje moli

PUTEM FACEBOOK STRANICE ŽUPE MOŽETE UŽIVO PRATITI I SUDJELOVATI U OBREDIMA I MISAMA IZ CRKVE MAJKE BOŽJE VINAGORSKE!

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodit će obrede, a slavlja će prenositi Hrvatska radiotelevizija.

VELIKI ČETVRTAK –  Misa Večere Gospodnje, HTV3 i HR3 u 18 sati

VELIKI PETAK – Služba Muke Gospodnje, HTV3 i HR3  u 18 sati

VELIKA SUBOTA  – Vazmeno bdijenje, HTV3 i HR3 u 18 sati

USKRS – VAZAM, HTV1 i HR1 u 10 sati

05tra./20

CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

Danas se Crkva spominje Isusovog mesijanskog ulaska u Jeruzalem, spomenimo se i mi u svojim obiteljima tog događaja.Proičitajte iz Biblije evanđeoski odlomak Mt 26, 14 – 27, 66, i pohodite crkvu na osobnu molitvu i klanjanje pred Presvetim.

Crkva na VInagori otvorena je od 9 do 19 sati.
U 18 sati blagoslovom s Presvetim, naše župe i cijeloga svijeta, završava izlaganje Presvetog.

Svete mise su kroz tjeda u 8 sati, nedjeljom i svetkovinom u 11.30 sati.

29ožu./20

NE DOPUSTI da ti zbog brige za vremeniti život propadne VJEČNI!

Po preporuci mjerodavnih vlast, civilnih i crkvenih, u crkvi može biti najviše 10 ljudi odjednom – poštujmo to.

Gluha je nedjelja, Crkva zastire raspela da bi u obredu Muke Gospodnje, na veliki petak, bila otkrivena i dana na čašćenje vjernom puku.
Nemoj danas ostati gluh na Božje poticaje, pohodi svoju crkvu i pokloni se Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Crkva na VInagori otvorena je od 11 do 19 sati.
U 18 sati blagoslovom s Presvetim, naše župe i cijeloga svijeta, završava izlaganje Presvetog.

Svete mise su kroz tjeda u 8 sati, nedjeljom i svetkovinom u 11.30 sati.

20ožu./20

Upute za našu župu

Na Vinagori Sveta misa se slavi bez naroda svaki dan u 8 sati, nedjeljom i svetkovinom u 11.30 sati. Za vrijeme Svete mise okupite se u obitelji ili izađite ispred kuće (koji ste blizu crkve jer misa ide na vanjski razglas) i budimo u duhu povezani.

Ukoliko želite da se služi misa kako je zapisano potvrdite na broj 343 012.

Svete mise i pobožnosti možete pratiti i putem medija: SVAKI DAN – HKR i Radio Marija u  7, HRT 3  u 18, Laudato TV u 7 i 18.30 sati            ……………………………………………………………………………….NEDJELJA – Laudato TV u 10:30, HRT u 10, HKR u 11 sati
Pobožnosti Križnog puta i krunice molite u obiteljima.

Crkva na Vinagori otvorena je za osobnu molitvu nedjeljom i svetkovinom od 11 do 17 sati.

Sve župne i pastoralne aktivnosti odgođene su do daljnjega. Za sva pitanja možete nazvati u bilo koje vrijeme na broj 343 012.

Pročitajte nove odredbe civilnih i crkvenih vlasti, budimo odgvorni i PRIDRŽAVAJMO SE ODREDBI U VEZI  NOVONASTALE SITUACIJE.

 

19ožu./20

Kardinalovo pismo vjernicima – poticaj na molitvu

Draga braćo i sestre,

ove je godine, naša priprava za slavljenje otajstva Vazma u korizmenome vremenu, u vremenu molitve, posta i djela milosrđa, na poseban način obilježena ozračjem suočenosti s bolešću Covid-19. Nadziranje i suzbijanje te bolesti zahtijeva pridržavanje odredbi zdravstvenih djelatnika, mjerodavnih služba u društvu, uputa Hrvatske biskupske konferencije, te osobnu i zajedničku odgovornost koja se odnosi i na pojedinačne vjernike i na našu nadbiskupijsku zajednicu.

Uz one koji su izravno uključeni u zdravstvenu skrb i organizaciju društvenih služba, svatko od nas na svoj način može biti solidaran sudionik u pomaganju i u brizi za svoje bližnje, posebno u pomoći starijim i osamljenim osobama. To je ujedno i način da očitujemo svoje čovjekoljublje i domoljublje.

Ipak, kao vjernici pojedinačno i zajedno pozvani smo  ponajprijemoliti. Molitva je neizostavna u našemu vjerničkom životu. Ona ima posebnu učinkovitost i za nju gotovo da ne postoje ograničenja. Pomoću molitve mi smo dionici otajstva Božje prisutnosti, sigurni smo da nas naš nebeski Otac ne ostavlja prepuštene nevoljama, nego čuje naše prošnje i vapaje. Događaje i doživljaje, kao i njihova značenja, ponekad teško procjenjujemo, ali i dalje ostajemo čvrsti u vjeri da nas naš nebeski Otac ljubi i da vidi što nam je potrebno.

Zato nastavimo moliti za ljude zahvaćene bolešću, za liječnike i zdravstvene djelatnike. Molimo posebno za obitelji, za članove koji su odvojeni i udaljeni, kao i za one koji su – u posebnim okolnostima – na drukčiji način zajedno: da ponovno otkriju vrijednost najbližih; nove oblike očitovanja ljubavi i poštovanja, strpljenja i rasta u dobru.

Hrvatski su se vjernici tijekom povijesti pred prijetnjama uvijek okupljali u molitvi Blaženoj Djevici Mariji i svojim svetim zaštitnicima. I danas na svetkovinu svetoga Josipa, Zaručnika Blažene Djevice Marije i svetoga zaštitnika naše Crkve i domovine Hrvatske, osjećam se potaknutim da vas, dragi vjernici, pozovem na intenzivniju molitvu u ovo posebno vrijeme. Uputimo Gospodinu molitvu svoga srca, moleći na one tri nakane koje su sadržane u prvim redcima molitve sv. Josipu: »Josipe, o oče sveti«, drage hrvatskomu vjerničkom puku:

1. Molimo ga da »čuva kuću i da ju posveti«, misleći na naše obitelji, našu domovinu i na čitav svijet koji je naš zajednički dom, koji je proizišao iz Stvoriteljeve ljubavi. Molimo njegov zagovor da nas zlo ne učini zlima, nego da nas Božja milost i u zlu posvećuje. Ondje gdje je svetost, ne vlada sebičnost, nego darivanje. To je tako zorno pokazao sveti Josip čuvajući i brinući se za Obitelj.

2. Molimo svetoga Josipa »da se sva obitelj složi«, da nas kao vjernike, kao nadbiskupijsku zajednicu i kao narod upućuje na osluškivanje Božje volje i na temelje sloge koja je sposobna činiti čuda, što je već toliko puta potvrđeno. Razjedinjenost i razdor, nepoštivanje bližnjih; ne gledanje obzora koji vidi onkraj prolaznosti i zemaljskoga, dovodi do slabosti obitelji, naroda i svekolikog čovječanstva.

3. Kao treće molimo svoga Zaštitnika »da se ljubav sveta množi«. Ondje gdje se nalazi kušnja znamo da je moguće pronaći i vrijednost. Umnažanje ljubavi i u ovoj je bolesti vidljivo. Ljubav je vidljiva po onima koji su najčešće nevidljivi, a žrtvuju se za druge. Zahvalno gledajući njihov primjer, tražimo načine pružanja ljubavi, počevši od najbližih.

Draga braćo i sestre, siguran sam da ćemo iz ovih teškoća, s Gospodinovom pomoći, izaći vjernički zreliji i čvršći. Na tome putu izlaska potrebni su nam i dovoljno snažni znakovi. To vidim u obnovi  osobne i obiteljske molitve. Otkrijmo bogatstvo zajedničke molitve u obitelji. Neka naše obitelji uistinu budu kućne Crkve.

Toplo preporučujem molitvu Krunice Blažene Djevice Marije, kojom smo kao Crkva i narod zazivali pomoć, pouzdavali se u Gospodina i bili oslobođeni od zla i nevolja. Osim toga, prilažem i prigodnu Molitvu koju preporučujemo moliti u vremenu širenja bolesti.

Stoga ovime pozivam sve katoličke vjernike da u obiteljskom zajedništvu ili pojedinačno svaku večer mole. Svaka obitelj i pojedinci neka izaberu način na koji će živjeti taj molitveni trenutak, bio on duži ili kraći, u skladu s onim što kome najbolje odgovara.

Bilo bi lijepo da se moli uz upaljenu svijeću, pročita jedan odlomak iz Svetog pisma i razmatra Božja Riječ, eventualno otpjeva neka pjesma i moli Krunica Blažene Djevice Marije (ili neka od desetica). Vjerujem da će roditelji pritom uputiti pouku svojoj djeci, spomenuti se nekih trenutaka iz života obitelji u kojima je Bog očitovao svoju blizinu, osvježiti povijest i spomen pokojnih. To je također prikladan trenutak da se u obitelji osmisli i redovitiji način molitve jednih za druge.

Gospodin najbolje pokazuje put kojim trebamo ići u molitvi koja nas otvara djelovanju Duha Svetoga. Sigurni smo da Duh Sveti obnavlja našu vjeru, nadu i ljubav, te nas jača u nasljedovanju Isusova spasonosnoga puta Križa i Uskrsnuća.

Na sve zazivam Božji blagoslov!

Vaš nadbiskup, + Josip kard. Bozanić, v.r.

U Zagrebu, na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine.

19ožu./20

Odredbe biskupa Hrvatske biskupske konferencije u vezi sa sprječavanjem širenja bolesti COVID-19

Zagreb, 19. ožujak 2020.
Svjesni sadašnjih zahtjevnih okolnosti, a kao dionici odgovornosti za zdravlje i život vjernika i drugih građana, te u skladu s najnovijim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, mi, biskupi Hrvatske biskupske konferencije, donosimo privremene mjere koje stupaju na snagu u petak, 20. ožujka 2020. i traju do drugačije odluke.
1. Da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i očuvalo zdravlje stanovništva, sve se svete mise, slavlja sakramenata, sakramentala, pučke pobožnosti, župna slavlja i drugi događaji i svi sastanci otkazuju do daljnjega, kako unutar zatvorenih prostora tako i na otvorenim prostorima.
2. Svećenici neka slave svetu misu bez sudjelovanja zajednice, a u skladu s odredbama Rimskoga misala upotrijebit će se oblik „Reda mise bez naroda“. Neka istodobno žarko ustraju u molitvi Časoslova i razmatranju, prinoseći prošnje za Božji narod i sav svijet.
3. Dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u Hrvatskoj oslobađaju obveze sudjelovanja na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi. Neka vjernici ovu obvezu zamjene molitvom, postom, dobrim djelima, čitanjem Božje riječi, molitvenim sudjelovanjem u prijenosu euharistijskoga i drugih slavlja, prenošenih putem radija, televizije i drugih elektroničkih sredstava. Neka se tijekom prijenosa euharistijskog slavlja posebno združe primanjem duhovne pričesti.
4. Potrebno je vjernicima, napose djeci, mladima i obiteljima posredstvom elektroničkih medija omogućiti pristup katehetskim i drugim duhovnim sadržajima. O tome, neka po odredbi dijecezanskih biskupa, skrbe katehetski uredi ili druga tijela i službe koje su na pomoć župnicima u njihovu pastoralnom djelovanju.
5. Neka crkve za vrijeme trajanja epidemije budu otvorene isključivo pod sljedećim uvjetima:
a) crkve su otvorene samo za osobnu molitvu zdravih vjernika koji su bez simptoma akutne plućne bolesti;
b) u crkvi istodobno smije biti prisutno najviše deset osoba pazeći pritom da razmak između osoba bude barem 2 metra;
c) crkva otvorena za vjernike mora imati stalno otvorena vrata, uz mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja.
6. Slavlje sakramenta ispovijedi i bolesničkoga pomazanja ne može se slaviti do daljnjega, osim u smrtnoj pogibelji.
7. Slavlja kršćanskih sprovoda dopuštena su uz strogo pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih uputa mjerodavnih državnih institucija. Pokojnici će biti sprovedeni i pokopani u prisutnosti najbliže rodbine, a mise za pokojne bit će slavljene nakon ukidanja ovih mjera.
8. Bolnički kapelani i svećenici koji pastoralno skrbe u staračkim domovima i drugim sličnim ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju infekcija.
9. Nad/biskupijski, župni i drugi crkveni uredi te crkveni arhivi ostaju zatvoreni do daljnjega. Vjernici se mogu obratiti navedenim ustanovama isključivo telefonom ili elektroničkom poštom.
10. Katolički vrtići, škole i druge odgojno-obrazovne i dobrotvorne ustanove dužne su slijediti upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
11. U crkvenim ustanovama u kojima živi više osoba, kao što su svećenički domovi, redovničke kuće, sjemeništa, neka se ograniče izlasci i kontakti  s posjetiteljima izvana.

BISKUPI HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

12ožu./20

UPUTE POVODOM NOVONASTALE SITUACIJE U VEZI KORONA VIRUSA

Izdvojite par minuta vremena i pročitajte Odredbe i upute o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika od 11.3.2020.

U NAŠOJ ŽUPNI SVETA MISA, KRIŽNI PUT I DRUGE POBOŽNOSTI ODVIJAJU SE REDOVITO PO RASPOREDU

Zagrebačka nadbiskupija, Nadbiskupski duhovni stol u dopisu br. 556/2020 od 11. ožujka 2020. godine kojeg potpisuje zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić objavljuje:

Odredbe i upute o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika

Suočeni sa životnim okolnostima, nastalima zbog širenja bolesti COVID-19, uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u cijelome svijetu, u Europi i u našoj Domovini, a pozorni na upute mjerodavnih služba, u svojoj smo crkvenoj odgovornosti pozvani vjerničkim duhom razmatrati kako se trebamo ponašati, što trebamo činiti iz ljubavi prema bližnjima i na koji način najviše pomoći potrebitima. Ujedno izražavamo zahvalnost medicinskomu osoblju i svima koji služe dobrobiti našega zdravlja i skrbi za bolesne.

Na temelju općih uputa koje su dane u Hrvatskoj glede okupljanja ljudi, a imajući u vidu naše vjerničke zajednice, liturgijska slavlja i molitvene susrete na području Zagrebačke nadbiskupije, pozivam svećenike i vjernike da se – do novih uputa – pridržavaju sljedećega:

1. Neka se u narednome razdoblju suzdrže od dolaska na liturgijska slavlja i pobožnosti:
a) svi koji imaju simptome infekcije dišnih putova ili određene respiratorne poteškoće;
b) svi koji su bili u krajevima koji se smatraju žarištima zaraze ili pak u kontaktu s osobama koje bi mogle biti nositelji virusa;
c) starije osobe, a naročito kronični bolesnici;
d) sve te osobe neka u svojim domovima budu molitvom povezane s vjerničkom zajednicom u crkvi.

2. Neka se u škropionicama na ulazima i na drugim mjestima u crkvama i kapelama ne čuva i ne ulijeva blagoslovljena voda; neka te posude ostanu prazne i kao takve znak čežnje i poziva da svoju krsnu milost snažnije svjedočimo. Stoga će vjernici pri ulasku i izlasku iz crkve pokleknuti ili se duboko nakloniti znamenujući se znakom križa bez blagoslovljene vode.

3. Neka se kao gesta pružanja mira u slavlju euharistije ili u službama Božje riječi ne koristi uobičajena gesta rukovanja.

4. Primanje svete pričesti u redovitosti prilika poznaje dva oblika: na jezik ili na ruke. Sasvim je razumljivo da će u ovim neredovitim prilikama vjernici biti pričešćivani primanjem svete hostije na dlan jedne ruke, kako bi drugom rukom hostiju prinijeli svojim ustima. Neka i ta gesta u pobožnosti bude poticaj da živimo svjesni toga nebeskoga dara koji primamo.

5. Vrijeme kroz koje prolazimo je višeslojno vrijeme kušnje i otvara puno temeljnih pitanja. U korizmenome hodu jasnije vidimo da su kušnja ne samo naša ljudska ranjivost i krhkost, nego i određena nužna ograničenja. Mi ta ograničenja promatramo i nastojimo živjeti u svjetlu ljubavi koja je potrebna pred izazovima za osobnu i zajedničku odgovornost.

Znamo da u brizi jednih za druge, premda se javljaju osjećaji nesigurnosti i bojazni, jačamo. Važna je svijest da postoje teškoće u kojima ne možemo sami i nismo sami. Svatko je pozvan učiniti svoju dužnost i živjeti svoj poziv. Štoviše, treba ugrađivati darove koje Gospodin daje da bismo rasli u ljubavi prema bližnjima. Ovo je prilika za razna savezništva u dobru, u kojemu se u društvenoj zajednici trebaju povezati: ljubav prema čovjeku, zdravstveni sustav, znanost, gospodarstvo i političke odluke.

U nama je snaga Božjega Duha koji nas tješi i daje snagu. Osim toga, mi živimo sigurnost nade u Kristu. Molitva sve to povezuje u pouzdanju i po njoj smo dionici čudesnih djela. Svemogućemu Gospodinu koji nas obnavlja u svojoj ljubavi preporučujemo svoje slabosti i molimo ga za nadvladavanje zla i blagoslovni mir u našoj domovini Hrvatskoj.

Blažena Djevice Marijo, Zdravlje bolesnih, moli za nas!

Sve vas u Gospodinu pozdravljam.

Vaš nadbiskup,

+ Josip kard. Bozanić, v.r.

08ožu./20

Čitanje Biblije u župnoj crkvi

U utorak, 17. ožujka, u župnoj crkvi na Vinagori od 12 do 24 sata čitat će se Sveto pismo. U čitanju mogu sudjelovati SVI, bez obzira na životnu dob. Prijavite se za čitanje kako bismo mogli složiti raspored. Svi oni koji ne mogu čitati, dobrodošli su u bilo koje doba doći i slušati Riječ Božju.

Inicijatori čitanja Biblije u zagorskim župama su molitelji krunice Župe svete Ane, Lobor. Potaknuti i vođeni Duhom Svetim, prošle se korizme Riječ Božja pročitala naglas po našim župnim zajednicama. Čitalo se 10 dana, a u tom se razdoblju pročitalo Sveto Pismo u cijelosti, dok je u aktivnom čitanju sudjelovalo 10 župa. S obzirom na to da je porasla zainteresiranost i ostalih župnih zajednica, na međusobni poticaj jedni drugih, ovog su puta došli na ideju da se čitanje Svetog pisma proširi na cijelu korizmu.

S čitanjem se započelo 26. veljače na Čistu srijedu – Pepelnicu točno u podne, a privest će se kraju 4. travnja u ponoć, dakle, uoči Cvjetnice. Svaka župna zajednica sudjeluje u 12-satnom čitanju Svetog pisma, dakle, od podneva do ponoći, stoga je potrebno 24-ero ljudi koji bi sudjelovali u čitanju Riječi Božje naglas u jednoj župnoj zajednici i župnoj crkvi.

Zadatak svake osobe, koja se dobrovoljno javi, jest čitanje Svetog pisma pola sata, odnosno 30-ak minuta naglas. Također, svaka osoba koja čita naglas, ima najmanje dva slušača, odnosno, najmanje dvoje ljudi koji je slušaju. Dakle, tijekom tih 12 sati čitanja Svetog pisma naglas, u svakom trenutku u crkvi moraju biti prisutne najmanje tri osobe – jedna osoba koja čita i dvije koje slušaju čitača.

U čitanju Svetog pisma, mogu i pozivaju se, sudjelovati SVI, bez obzira na životnu dob i starost. Isto tako, oni koji ne žele sudjelovati u aktivnom čitanju, pozivaju se da dođu poslušati Riječ Božju u nekom od termina u 12-satnom vremenskom razdoblju.

Čitanje se prekida u vrijeme liturgijskog slavljenja svete mise i za vrijeme pobožnosti križnog puta kroz tjedan, dok se u nedjelju čitanje izostavlja u potpunosti. Ondje gdje čitači jedne župne zajednice u ponoć prestanu s čitanjem, tamo sljedećeg dana u 12 sati, pojedina župna zajednica, nastavlja dalje redovno svoje čitanje. Oni čitači koji stignu do posljednjih redaka Knjige Otkrivenja, ponovno se vraćaju na početak i započinju s novim, ponovnim čitanjem od samog početka, odnosno, od Knjige Postanka te tako dok se Biblija ne pročita u cijelosti nekoliko puta zaredom za vrijeme korizme po našim župnim zajednicama.

Pozivamo jedni druge na hrabrost, na ustrajnost te na međusobni poticaj za čitanje i slušanje Riječi Božje, u nadi da će ona odjeknuti u nama i da će nas, aktivnim čitanjem i slušanjem, zahvatiti Duh Božje Ljubavi i promijeniti sve ono manje dobro u svima nama.

Čitanje Svetog Pisma naglas prožeto je našim zajedničkim nakanama za sve župne zajednice koje će sudjelovati u ovoj aktivnosti, a također – svaka župna zajednica, kao i svaki čitač, slobodan je dodati i svoje osobne nakane, molitve, prošnje i zahvale Gospodinu.

ZAJEDNIČKE NAKANE SU:

  • ZA SVE POKOJNE, SADAŠNJE, BIVŠE I SVE BUDUĆE SVEĆENIKE U NAŠIM ŽUPNIM ZAJEDNICAMA
  • ZA OBRAĆENJE I DUHOVNO BUĐENJE U NAŠIM ŽUPNIM ZAJEDNICAMA
  • ZA DUHOVNI, PASTORALNI I MATERIJALNI NAPREDAK U NAŠIM ŽUPNIM ZAJEDNICAMA
  • DA U NAŠIM ŽUPNIM ZAJEDNICAMA NA SVIJET DOĐU I PORODE SE SVA ZAČETA DJECA
  • DA U NAŠIM ŽUPNIM ZAJEDNICAMA LJUDI NE UMIRU BEZ SAKRAMENATA
  • DA NAŠI MLADI OSTAJU U CRKVI (da dolaze na svete mise, aktiviraju se u župi) I NAKON PRIMLJENOG SAKRAMENTA SVETE POTVRDE
  • DA MLADI ŽIVE PREDBRAČNU ČISTOĆU I NJEGUJU SVETOST BRAKA
27sij./20

Pavlovo – proštenje u Sopotu

Na blagdan Obraćenja sv. Pavla, u subotu, 25. siječnja, proslavili smo tradicionalno proštenje u kapeli u Sopotu, koju krasi pokrajnji oltar sv. Pavla.
Nakon svete mise, mještani Sopota, Pavlovca i Višnjevca pripremili su i okrjepu, pa je održano i prigodno druženje, na čemu im hvala.

25sij./20

Pedeseta godišnjica braka

Radostan dan za našu župu bio je u petak, 24. siječnja 2020., kada su u crkvi Majke Božje Vinagorske svoju pedesetu godišnjicu braka proslavili Josipa i Eduard Petecin iz Sopota. Upravo pred likom Majke Božje Vinagorske oni su prije pet desetljeća izrekli svoje bračne zavjete, a ovog su puta u crkvu došli u pratnji svoje troje djece, petero unučadi, te drugih članova obielja i prijatelja, koji su im pripremili brojna iznenađenja.

Našim dragim supružnicima želimo još mnogo zdravih i sretnih zajedničkih godina te se radujemo svim budućim hodočašćima i druženjima.

19sij./20

Počele prijave za Susret hrvatske katoličke mladeži 2020.

Zagrebačka nadbiskupija domaćin je jedanaestog Susreta hrvatske katoličke mladosti, koji će se održati 9. i 10. svibnja 2020. godine. Susret će se održati pod geslom “Što god vam rekne, učinite!” (Iv 2, 5). Više od 30 tisuća mladih katolika iz Hrvatske i inozemstva boravit će u našoj nadbiskupiji.

Mladima je pružena mogućnost dolaska već u petak, 8. svibnja, kada bi došli u župe naše nadbiskupije, smjestili se i upoznali s domaćinima.

U subotu, 9. svibnja, mladi će sudjelovati na katehezama u petnaestak župa grada Zagreba i boraviti u gradu, a u župu smještaja doći će ili vratiti se predvečer.

U nedjelju, 10. svibnja, u jutarnjim satima odlaze na euharistijsko slavlje koje će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića, nakon čega kreću svojim kućama.

Pozivamo vas da u svoj dom primite mlade koji će doći na Susret. Otvorite im vrata svoga doma i svojega srca!

Prilikom blagoslova obitelji dobili ste prijavnicu , a možete je uzeti našoj župnoj crkvi. Ispunite je i primite mlade na noćenje već u petak, 8. svibnja, ukoliko tada stignu u župu, i u subotu, 9. svibnja. Prijavnicu predajte do 31. siječnja u župni ured.

Mlade između 18 i 30 godina pozivamo da se prijave za volontere i u našoj župi i u Zagrebu za vrijeme trajanja Susreta, a mladi od 16 do 18 godina mogu se prijaviti za volontere u našoj župi. Prijavite se župniku do 31. siječnja.

Svi koji bi željeli ići na Susret mladih u Zagreb, mogu se prijaviti do 15. ožujka. Prijaviti se mogu mladi od krizmaničke dobi (8. razred) do 30 godina.

02sij./20

Božićni koncert na Vinagori

Da je novu godinu najljepše započeti slaveći pjesmom Gospodina, najbolje znaju Vinagorčani, koji su već šestu godinu zaredom na blagdan Marije Bogorodice, ujedno i prvi dan nove godine, u Svetištu Majke Božje Vinagorske organizirali Božićni koncert.

Svojom ga je izvedbom tradicionalne božićne popevke „Stani, sused“ otvorio župni zbor, a zatim su se redom izmjenjivale mlade pjevačke nade Karla Lojen i Melanija Šlogar, gošće iz Miljane koje su na vinagorskom božićnom koncertu nastupile po drugi puta, Petra Lončar iz Župe Marinci i Lorena Cvilinder iz Župe Desinić, koje su otpjevale svaka po jednu pjesmu u duetu s našom župljankom Lanom Hlupić, a predstavile su se i mlade tamburašice Nikolina i Dora Topolovec iz Laza, koje na vinagorskom Božićnom koncertu nastupaju od njegovog prvog izdanja. Lorena i Lana Hlupić su u pratnji svoga oca Ivice izvele njegovu autorsku pjesmu „Zagorke“, s kojom su prošle godine pobijedile na festivalu „Igrajte nam, muzikaši“ u Bedekovčini, a kasnije dobile i poziv za nastup na koncertu „Zagorci Zagrebu“ u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“. Naša župljanka Milena Kostanjšek iz godine u godinu nas  uveseljava svojim izvedbama božićnih pjesama, a iza nje je također vrlo uspješna godina – u rujnu je na Festivalu vinskih popevki i napitnica u Pregradi osvojila treću uzastopnu nagradu.

I ove godine pridružili su nam se Trikraljski zvezdari, koji su u crkvu Majke Božje Vinagorske donijeli svoju zvijezdu i zapjevali tradicionalnu trikraljsku popevku, koju će noć uoči svetkovine Sveta Tri Kralja, tijekom svoga pohoda, prema običaju, pjevati ispred prozora obiteljskih kuća. Trikraljski zvezdari su ujedno zaključili program koncerta, a izvođači i brojni posjetitelji potom su se spustili na terasu samostana, kako bi mogli uživati u vatrometu koji je ukrasio nebo ponad crkve. Bilo je tu, po običaju, i kuhanog vina, čaja te lepinji, pa je druženje potrajalo do kasnih večernjih sati.

Ovim smo koncertom zaključili još jednu plodonosnu godinu za našu župu. Zahvalni Bogu, veselimo se svemu onome što nas očekuje u narednim danima, a svima vama želimo obilje sreće, zdravlja, uspjeha, radosti i Božjeg blagoslova u 2020. godini!

30pro./19

Božićni koncert na Vinagori

Prvog dana nove 2020. godine tradicionalno ćemo se, šestu godinu zaredom, okupiti u crkvi Majke Božje Vinagorske, gdje će se održati prigodni Božićni koncert domaćih izvođača i njihovih gostiju. Sveta misa je u 18, a koncert u 19 sati. Nakon uživanja u glazbenom programu, spustit ćemo se na terasu samostana, odakle se pruža najljepši pogled na vatromet koji će rasvijetliti nebo ponad crkve Majke Božje Vinagorske. Bit će tu i lepinje, kuhano vino i čaj, stoga vas sve pozivamo na ovo jedinstveno novogodišnje druženje na Vinagori!

28pro./19

Božićni broj “Glasnika Majke Božje Vinagorske”

Došli smo i do posljednjeg broja ovogodišnjeg “Glasnika Majke Božje Vinagorske”. Jednu stvarnost završavamo, a drugu smo započeli svetim misama zornicama u kapeli sv. Mihaela u Sopotu, kao i tradicionalnom šestom po redu manifestacijom „Advent na Vinagori“. U našoj smo se župi kroz čitavo vrijeme došašća pripremali za najradosniju proslavu Isusova rođenja. Kroz božićno izdanje našeg „Glasnika“, i ove vas godine želimo potaknuti da se na trenutak odmaknete od konzumerističkog poimanja Božića kakvo vam se nameće sa svih strana, barem na trenutak zastanete i promislite što se to zbiva ovih dana u jaslicama sakrivenima ispod raskošno okićenih borova u našim domovima i crkvi. O toj nam temi progovara vlč. Mario Kralj, naš suradnik, koji je 8. prosinca u svojoj rodnoj Župi Oroslavje proslavio mladu misu. Tim smo povodom s njime napravili i veliki intervju, u kojem nam je govorio o svome svećeničkom pozivu, svecima koji ga nadahnjuju, ali i proslavi Božića i Isusu koji se ima roditi u srcu svakog vjernika. Još mnogo zanimljivih tema i reportaža očekuje vas u ovom novom broju našeg „Glasnika“, stoga vas, kao i svaki puta, potičemo da ga ponesete svojim kućama i poklonite našim starima, bolesnima i osamljenima, koji nisu u mogućnosti sudjelovati u životu župne zajednice, iako bi to žarko željeli.

16pro./19

Pjevački zbor “Đuro Prejac” na Vinagori

Treće subote šeste po redu manifestacije „Advent na Vinagori“, u crkvi Majke Božje Vinagorske po prvi je puta nastupio Pjevački zbor „Đuro Prejac“ iz Desinića. Zbor je osnovan 2016. godine, a broji 40-ak članova. Glazbeni je program, kao i svake subote, započeo nakon svete ispovijedi, euharistijskog klanjanja i svete mise, na kojoj je upaljena i treća adventska svijeća. Na terasi je potom organizirano druženje uz kuhano vino i čaj, a posjetitelji su mogli razgledati i bogatu ponudu na štandu Društva sv. Elizabete.

08pro./19

Jubilarni peti Dječji recital “Nikoli na dar”

Drugi vikend šeste po redu manifestacije „Advent na Vinagori“ bio je posvećen djeci. Nakon euharistijskog klanjanja i svete mise, započeo je jubilarni peti Dječji recital „Nikoli na dar“, na kojem se pročitane pjesme šestero malih pjesnika, posvećene najdražem dječjem svecu, a pjesnici su za svoj trud i nagrađeni. Mališane koji su ispunili crkvu Majke Božje Vinagorske,  najviše je obradovao dolazak sv. Nikole, koji im je uručio poklone. Na terasi je potom organizirano druženje uz kuhano vino i čaj, dok je za djecu organiziran prigodan program u samostanu.

 

01pro./19

Mise zornice – najradosniji susret s Gospodinom

Dođite na zornice – najradosniji susret s Gospodinom! Svakog jutra prije mise, u 5.45 sati, molit ćemo i Službu čitanja iz Božanskog časoslova.

“Zora već sviće, dolazi dan i kraj tvojih muka. Ustani danas ranije, sjedni na rub kreveta i zavapi Bogu. Sjeti se da te on voli, to više što si patnik. Sjeti se da je Bog svemoguć, prihvati svoje muke i predaj ih u njegove ruke. Doživjet ćeš kako prihvaćena patnja oslobađa od patnje kad je s Isusom. Nemoj očajavati. Dan se bliži.” (dr. Tomislav Ivančić)

30stu./19

Počeo šesti „Advent na Vinagori“

Gromoglasni pucnjevi članova Kuburaškog društva „Vinagorska kubura“ označili su početak šeste po redu duhovno – kulturne manifestacije „Advent na Vinagori“, koja je u subotnje predvečerje otvorena u Svetištu Majke Božje Vinagorske. Nakon euharistijskog klanjanja, proslavljena je sveta misa, na kojoj je upaljena i prva adventska svijeća, svijeća nade. Na misi su pjevali članovi Kulturno – umjetničkog društva Horvatska iz Velike Horvatske, koji su pripremili i prigodni kulturno – glazbeni program. Uz izvedbe pučkih marijanskih i adventskih pjesama, na najljepši su način u srca vjernika unijeli istinski duh došašća, bez kojeg nema ni Božića, ma koliko nas ovaj suvremeni svijet pokušao uvjeriti u suprotno.

U cinktoru crkve otvoren je Adventski sajam, a osim vjenčića, posjetitelji su mogli nabaviti i domaće proizvode, koji su dio humanitarne akcije Društva sv. Elizabete. Naime, kupnjom zimnice ili nekog drugog domaćeg proizvoda, dajete svoj prilog za potrebite župljane župa Vinagora i Marinci. Također, svakodnevno u župni ured na Vinagori ili kod časnih sestara u Marince možete donijeti domaće proizvode (pekmez, med, zimnica, sir, jaja, slatke stvari…) za prodaju na sajmu.

Na terasi samostana održano je ugodno druženje domaćih župljana i gostiju, uz kuhano vino, čaj i lepinje, a zasvirali su i tamburaši KUD-a Horvatska.

Iduće subote, 7. prosinca, program će biti posvećen onim najmlađima. Nakon euharistijskog klanjanja i svete mise u 18 sati, započinje jubilarni peti Dječji recital „Nikoli na dar“, uz prigodni program koji pripremaju naši krizmanici. Bit će tu i Adventski sajam, kao i druženje na terasi.

17stu./19

Nakon 74 godine, na Vinagori nastavljen rad Društva sv. Elizabete

Nakon 74 godine, na spomendan sv. Elizabete Ugarske i treći Svjetski dan siromašnih, u nedjelju, 17. studenoga, u Župi Vinagora obnovljeno je Društvo sv. Elizabete, koje je vrlo uspješno djelovalo u najsvjetlijem razdoblju povijesti Svetišta Majke Božje Vinagorske, od 1932. do 1945. godine. Osnovano je kao žensko vjersko, prosvjetno i dobrotvorno društvo, a osim pomaganja potrebitima, jedna od glavnih zadaća članica bila je briga za sretnu smrt župljana. Kako je puni naziv bio Društvo sv. Elizabete pod zaštitom Srca Isusova i sv. Barbare, upravo je zahvaljujući inicijativi i zalaganju članica, na Vinagori sagrađena kapela sv. Barbare.

“Kakve žene i matere, takav i narod“, bilo je zapisano u dnevnom listu “Hrvatska Straža“ u studenome 1932. godine, u članku koji je govorio o osnivanju ženskog crkvenog društva na Vinagori, a ne vrijedi li ta uzrečica i dan danas? Upravo zato, želja nam je bila nakon gotovo 75 godina, obnoviti na Vinagori ovo Društvo, koje je ime dobilo po sv. Elizabeti Ugarskoj, uzornoj kršćanki, supruzi i majci, koja je kao mlada udovica cijeli svoj život posvetila Bogu, kao i brizi za bolesne i siromašne.

Na prvom sastanku okupilo se dvadesetak župljanki Župa Vinagora i Marinci koje bi se željele uključiti u rad društva. Pogledale su kratak film o životu sv. Elizabete Ugarske, a zatim je župnik, koji je ujedno i duhovnik Društva, održao nagovor i uz prezentaciju progovorio o povijesti društva i smjernicama za budući rad. Istaknuo je kako će i obnovljeno Društvo zadržati svoje temeljne odrednice – vjersko, jer svojim članovima nudi duhovni rast i izgradnju po načelima evanđeoskog života u duhu nauka Katoličke crkve; prosvjetno, jer brine za odgoj djece i mladeži raznim akademijama, edukacijama i radionicama; dobrotvorno, jer brine za siromašne, napuštene i umiruće. Najavljeno je i kako će o glavnim naglascima i smjernicama za rad Društva biti govora na prvom sljedećem sastanku, koji će biti na spomendan sv. Barbare, 4. prosinca, kako bi se nastavio niz po primjeru osnivanja Društva 1932. godine. Na tom sastanku odredit će se načela po kojima će Društvo danas djelovati, urediti struktura i funkcije, te ostalo za rad Društva.

Na sastanku je izabrano i vodstvo Društva, u svojstvu vršitelja dužnosti do glavne godišnje (izborne) skupštine, koja će biti u siječnju 2020. Tako je za vršiteljicu dužnosti predsjednice izabrana Jelena Jazbec, za njezinu zamjenicu Vesna Vešligaj, za tajnicu Valentina Horvat, za blagajnicu Pavica Kamenski, dok su u odbor izabrane Nikolina Ljubić Štih, Milena Hlupić i Jožica Horvat.

13stu./19

Društvo sv. Elizabete

U najslavnije doba vinagorske povijesti, kada je nadaleko poznatim Svetištem Majke Božje Vinagorske upravljao vlč. Ivan Vukina, djelovalo je Društvo sv. Elizabete, osnovano na Elizabetinje, u studenome 1932. godine, kao vjersko, prosvjetno i dobrotvorno društvo. Osim pomaganja potrebitima, zadaća članica Društva bila je briga za sretnu smrt župljana, a kako je puni naziv bio Društvo sv. Elizabete pod zaštitom Srca Isusova i sv. Barbare, upravo je zahvaljujući inicijativi i zalaganju članica, na Vinagori sagrađena kapela sv. Barbare.

“Kakve žene i matere, takav i narod“, napisano je u listu “Hrvatska Straža“ u studenome 1932. godine, u članku koji govori o osnivanju ženskog crkvenog društva na Vinagori, a ne vrijedi li ta uzrečica i dan danas?

Upravo zato, želja nam je nakon gotovo 75 godina od zadnje skupštine Društva, obnoviti na Vinagori ovo Društvo, koje je ime dobilo po sv. Elizabeti Ugarskoj, uzornoj kršćanki, supruzi i majci, koja je kao mlada udovica cijeli svoj život posvetila Bogu, kao i brizi za bolesne i siromašne.

Ako želite oplemeniti svoj vjernički život, zalagati se za kršćanske vrijednosti, osobito karitativnim radom, i tako dati snažan doprinos našem obnovljenom crkvenom društvu, dobro ste došli.

S radošću Vas pozivam na sastanak koji će se održati u nedjelju, 17. studenoga 2019. godine, na spomendan sv. Elizabete Ugarske, u samostanu na Vinagori, s početkom u 12.30 sati, te Vas potičem da sa sobom povedete i druge djevojke i žene koje bi željele slijediti primjer sv. Elizabete i dati svoj doprinos župnoj zajednici, u skladu s vlastitim mogućnostima.

29lis./19

Zafaljenka na Vinagori

Suncem okupan jesenski dan okupio je na vinagorskom bregu posljednje nedjelje u listopadu brojne župljane i hodočasnike, koji su u crkvi Majke Božje Vinagorske proslavili svetu misu zahvalnicu.

Od jutarnjih sati bregima su odjekivali gromoglasni pucnjevi članova Kuburaškog društva „Vinagorska kubura“ i gostujućih društava, a u cinktoru crkve zasvirala je Limena glazba Vinagora. Svečano misno slavlje predvodio je mons. Zvonimir Sekelj, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, zajedno s desinićkim župnikom, vlč. Franjom Mezakom i domaćim župnikom.

Posvijestimo si danas ovdje, u ovoj zahvalnoj nedjelji, da smo došli ovdje ne iz običaja, već iz duboke vjere. I ova prekrasna priroda, i vaša crkva na bregu, gdje se sročuje jedna povijest, suprotstavljaju se onim ljudima koji su rekli „Nema ničega“, kao što smo slušali 45 godina – „Boga nema“, „popovi zaglupljuju ljude“, „Isus je mit“. Ali se u povijesti jedan predstavio kao put, istina i život, i na križu raširio ruke da bi rekao: „Gledaj koliko te volim i dajem ti perspektivu da nisi nitko i ništa, nego netko“. Ako „odrežemo“ dragoga Boga i ispustimo ga iz našeg života, onda nećemo biti niti zahvalni. Pogledajte povijest Svetog pisma, na početku ljudskog roda, ona ponuda: “Ako pojedeš s ovog drveta, umrijet ćeš“, ne zahvaća naše osjećaje, ali ona ponuda: “Pojedeš li s ovog drveta, bit ćeš kao Bog“, mnogo je primamljivija. A zapravo samo s Bogom u našem životu smo glavni, veliki i uspješni. Pogledajte našeg kardinala Stepinca. Popljuvan, ali nije klonuo. Njegov grob okuplja, a gdje su oni koji su se pravili važni i koji su lagali? Za mene je bitno vidjeti muževe i žene koji su već odavno u čovjeku prepoznali Krista. On je bio izvanredan. Posjedovao je strast za istinom, imao je pokretačku snagu, božansku silu… Jednom riječju, on je netko tko je ljude uzdizao sučelice budućnosti ljubavi, mira i pravde, koji im je davao želju da idu naprijed i snagu da izgrađuju tu budućnost. Sad više ne vidimo tog čovjeka, umro je, uskrsnuo je. Ja ga ne vidim, ali vidim njegovo djelovanje u muževima i ženama koji se dižu da izgrade ovaj novi svijet. U ovo nemirno vrijeme, on me zove na tisuću načina. Susrećem ljude koji traže ljubav, mir, pravdu, poštovanje, suradnju, slobodu. Sve ga više susrećem u ljudima koji hoće izaći iz svoje otuđujuće bijede, koji se u svom očajnom stanju još nadaju, koji uza svu nezahvalnost i mržnju, još uvijek ljube, koji usprkos razočaravajućem egoizmu, traže jedinstvo. Da, susrećem ga u svima koji zauzeto izgrađuju Kraljevstvo. Za mene je Krist sve to. To je zapravo njegova prisutnost i mi smo njegova slika i trebali bismo tu sličnost uprisutniti u svojem životu, za svoju perspektivu, za svoju kvalitetu u sadašnjosti, a konačnica je u našoj mirnoj savjesti, koja nam omogućuje onaj puni zagrljaj koji nas čeka u vječnosti – istaknuo je mons. Sekelj u svojoj propovijedi.

Po završetku svete mise, pjevajući marijanske pjesme, vjernici su po običaju obišli oltar Majke Božje Vinagorske, upućujući joj svoje molitve, zagovore i zahvale. Na terasi samostana održano je i druženje, uz piće i kolače koje su pripremili župljani.

27lis./19

Novi, jesenski broj “Glasnika Majke Božje Vinagorske”

Dok nam listovi šarenih boja šušte pod nogama, jutra bivaju zarobljena gustim maglama, a na poljima i njivama obavljamo posljednje ovogodišnje radove, već u zraku osjećamo nagovještaj prohladnih zimskih dana. Pristiže nam ono vrijeme koje bismo mogli nazvati i najhladnijim i najtoplijim razdobljem u godini, kada istovremeno iščekujemo prve snježne pahulje i rođenje Isusa Krista, Sina Božjega, malenog Djeteta koje se ima roditi u štalici. No, prije svega toga, tu nam je jesen, koja poput prave kraljice obiluje plodovima zemlje i rada naših ruku, te nas šarenilom svojih boja i ljepotom prirode potiče da zastanemo i razmislimo o svim darovima koje smo i ove godine primili od našeg Stvoritelja. Vrijeme je proslava misa zahvalnica u našem dekanatu, koje nas potiču na promišljanje o svim blagoslovima koji krase našu svakodnevicu. Sada je trenutak da majke i očevi zahvale za svoju djecu i dar roditeljstva, da djeca zahvale za svoje obitelji i topli dom, da mladi zahvale na daru mudrosti i razuma i krenu u ostvarivanje vlastitog potencijala prema Božjoj zamisli… Sada je vrijeme da svi zahvalimo za dar života, a ponajviše za dar vjere, te da izmolimo od Duha Svetoga snagu i jakost za svakodnevno otkrivanje onoga što Bog traži od nas. I upravo zato ovaj jesenski broj „Glasnika Majke Božje Vinagorske“ posvećujemo promišljanju o Božjim darovima u svakodnevnom životu. Neka vam naši tekstovi budu inspiracija da iznova prepoznate ljepotu života kojeg živite, neka vam budu poticaj da još ustrajnije molite i redovito zahvaljujete i neka vas na najbolji način pripreme za ulazak u radosno adventsko razdoblje koje nam predstoji.