Župa Pohoda Blažene Djevice Marije – Vinagora i „Glasnik Majke Božje Vinagorske“ raspisuju

NATJEČAJ

ZA TREĆI DJEČJI RECITAL „NIKOLI NA DAR“

 

koji će se tradicionalno održati u sklopu „Adventa na Vinagori“, u subotu, 9. prosinca 2017.

Molimo Vas da potaknete svoje vjeroučenike u pisanju pjesama i motivirate ih za sudjelovanje, koje će im zasigurno donijeti mnogo zadovoljstva i lijepu uspomenu, kako nam potvrđuje iskustvo s proteklih dvaju održanih Recitala.

PRAVILA I UPUTE:

  1. Na natječaju mogu sudjelovati djeca do 15 godina
  2. Svaki autor može poslati neograničen broj pjesama
  3. Pjesme mogu biti napisane na kajkavskom narječju ili standardnom jeziku
  4. Tematika pjesama mora biti vezana uz svetog Nikolu, poklone, darivanje i sl.
  5. Svaka pjesma mora imati naslov, a prilikom slanja, potrebno je navesti i sljedeće informacije:

IME I PREZIME AUTORA

RAZRED I NAZIV ŠKOLE

MENTOR/MENTORICA (ako ima)

IME I PREZIME BAREM JEDNOG RODITELJA

BROJ TELEFONA/MOBITELA BAREM JEDNOG RODITELJA

  1. Pjesme možete poslati na adresu: Župni ured Vinagora, Vinagora 4, 49219, Vinagora, ili na e-mail adresu:

glasnik.mbv@gmail.com

  1. Pjesme je potrebno poslati najkasnije do 25. studenoga 2017.
  2. Odabrane pjesme bit će pročitane na Dječjem recitalu „Nikoli na dar“, u crkvi Majke Božje Vinagorske, u subotu, 9. prosinca 2017.
  3. Nekoliko najboljih pjesama bit će objavljeno i u božićnom broju „Glasnika Majke Božje Vinagorske“
  4. Za sve sudionike osigurane su zahvalnice za sudjelovanje

Za sve dodatne informacije kontaktirajte broj 099/839 90 32 – Jelena Jazbec, glavna urednica „Glasnika Majke Božje Vinagorske“.

Unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju.

Hvaljen Isus i Marija!